OPSÆTNING AF FODERAUTOMATIK TIL VILDTFODRING

Men de nye begrænsning i Jagtloven om udsætning af vildt er det mere end nogensinde vigtigt, at der er styr på din udsætningsplan.

Hvorfor kan den nye type foderudstyr fra DANGATE bidrage til, at din udsætning lykkes bedre:

Udstyret kan tilkobles et ”kalde  system”, som fugle eller dyr generelt kommer til at forbinde med føde. Kaldesystemet kobles på foderautomatikken og virker ved at sende ”bip” signaler i x antal minutter (kan programmeres), før udstyret begynder foder spredningen. Fuglene vænner sig til lyden og søger til foderautomatikken. Dette modsvarer skyttens fløjten, når der fodres. Med DANGATE udstyret sker det bare over hele sæsonen.

Derved kan fasaner flyttes rundt på terrænet. Først opstilles en foder automatik i volieren. Efterfølgende stilles der yderligere automater med kalder op et stykke fra volieren. Kaldesystemet i de opstillede automater programmeres tidsmæssigt forskudt, og derved vil fuglene cirkulere mellem foder automaterne, og der opstår så at sige et usynligt hegn.

Efter nogle uger igen kan foder automatikken flyttes ud på sin endelige placering.

Der fodres i små mængder, så fuglene hele tiden er fødesøgende og holdes beskæftiget.

En række andre fordele ved udstyret er:

Tilsynet af udsætningen kan hurtigt reduceres, og dermed oplever du en besparelse i tid og kørsel.

Systemet kan bruges på andre fodringer f.eks. fodring af hjortevildt og vildtsvin.

Foderudstyret gør det naturligvis ikke alene, da en række andre krav er afgørende for en vellykket udsætning. Se pjece for udsætning i øvrigt.

Bemærk jf. Jagtloven må der ikke skydes over foderpladsen.

Krav til foder udstyret

Kraftig motor så sprederadiussen bliver stor – helst over 20 meter i diameter. Oftest er det nødvendigt med 12 volt motor for at kraften i motoren er tilstrækkelig.
Batteri skal have en kapacitet 3-4 måneder
Udstyret skal kunne fodre op til 6 gange dagligt. Det er for lidt med 2 gange fodring dagligt, når fuglene slippe fri.
Foder udstyret skal kunne sprede store mængder foder i forbindelse med store udsætningerMulighed for at justere fodermængden meget præcist.

Udstyret skal være vandtæt.
Der skal være back-up batteri, så programmeringen ikke skal indstilles igen ved batteri skiftet, eller hvis batteriet løber tør.
Automatikken skal være så kraftig, at der kan fodres med andet end korn – eksempelvis majs og grønt piller til hjortevildt og vildsvin.
Spredepladen skal være lukket, så foderet ikke blæser af og tømmer foderbeholderen.
Mulighed for tilkobling af solcelle panel, så der kan opnås vedligeholdelsesfri drift.
Dansk brugsvejledning.